Sve peticije

Ustavni odbor

Raspustimo ustavni sud

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Poboljsanje uslova zivota za djecu i lica sa posebnim potrebama.

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Minimalna alimentacija

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Poboljšanje učeničkog i studentskog standarda

Zakonodavni odbor

Zabranimo TikTok u Crnoj Gori

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Izmjene Zakona o visokom obrazovanju

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Omogućiti let pacijentima za Minsk za transplataciju bubrega