Nadležnosti odbora

P oslovnikom Skupštine Crne Gore decidno su propisane ingerencije skupštinskih odbora. Za razmatranje predloga akata, predlaganje akata, parlamentarnu kontrolu i vršenje drugih poslova iz nadležnosti Skupštine, Skupština obrazuje odbore kao svoja radna tijela. Odbori se obrazuju kao stalni i privremeni.

S talni odbori obrazuju se ovim poslovnikom, a mogu se, po potrebi, obrazovati i posebnom odlukom Skupštine. Stalni odbori, radi izvršavanja pojedinih poslova iz svog djelokruga, mogu obrazovati pododbore.

P rivremeni odbori obrazuju se posebnom odlukom Skupštine. Odlukom o obrazovanju privremenog odbora utvrđuje se zadatak i određuje sastav tog odbora i rok za izvršenje zadatka. Privremeni odbor prestaje sa radom po izvršenju zadatka, odnosno istekom roka za koji je obrazovan.

Član 38

Stalni odbori

 • Ustavni odbor
 • Zakonodavni odbor
 • Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu
 • Odbor za bezbjednost i odbranu
 • Odbor za međunarodne odnose i iseljenike
 • Odbor za evropske integracije
 • Odbor za ekonomiju, finansije i budžet
 • Odbor za ljudska prava i slobode
 • Odbor za rodnu ravnopravnost
 • Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje;
 • Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport
 • Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje
 • Odbor za antikorupciju
 • Administrativni odbor