INVALIDSKA PENZIJA
Tekst peticije imjena zakona
- ako je invalidnost posledica bolesti ili povreda van rada potrebno je najmanje pet godina staza osiguranja.