U Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici (“Službeni list Crne Gore“ broj 46/10 i 40/11), član 22. dopunjuje se stavom (4) koji glasi:

(4) Ukoliko postoji opasnost da učinilac ponovo učini nasilje, učiniocu nasilja se dodjeljuje elektronska GPS narukvica koja informiše ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i žrtvu nasilja ukoliko se učinilac približi žrtvi bliže od određenog mjesta ili područja naznačenog u rješenju o zabrani približavanja.
Obrazloženje:

Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici (“Službeni list Crne Gore“ broj 46/10 i 40/11) uređene su zaštitne mjere za osobe koje su počinile nasilje u porodici među kojim se nalazi i zabrana približavanja žrtvi nasilja. Međutim, činjenica je da se uprkos zabrani dešava da žrtve porodičnog nasilja nakon prijavljivanja nasilja budu izložene dodatnom nasilju od strane svojih partnera koji ne poštuju mjere zabrane prilaska. Zbog sve češćih i brutalnijih slučajeva porodičnog nasilja koji se dešavaju u našem okruženju, smatramo neophodnim da se u član 22. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (“Službeni list Crne Gore“ broj 46/10 i 40/11) uvrsti poseban stav koji će regulisati da osobe kojim je izrečena mjera prilaska imaju obavezu nošenja elektronske narukvice koja će upozoravati ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i žrtve porodičnog nasilja ukoliko se počinilac približi na udaljenost manju od one koja je izrečena u mjeri zabrane prilaska.
Članovi Zakona o zaštiti od nasilja u porodici
(“Službeni list Crne Gore“ broj 46/10 i 40/11) koji se dopunjuju
Član 22.
Zabrana približavanja žrtvi može se izreći učiniocu nasilja ako postoji opasnost da ponovo učini nasilje ili ako bi prisustvo učinioca nasilja u blizini žrtve kod žrtve stvaralo visok stepen duševne patnje koja, kraće ili duže vrijeme, onemogućava normalne psihičke aktivnosti žrtve.
Organ za prekršaje je dužan da u rješenju o zabrani približavanja odredi mjesto ili područje u kojem se učinilac nasilja ne smije približiti žrtvi.
Zabrana približavanja izriče se u trajanju koje ne može biti kraće od trideset dana niti duže od jedne godine.