Poboljšanje Standarda u Saobraćaju i Zakona
Kao nevladina organizacija koja se zalaže za sigurnost u saobraćaju, predlažemo niz mjera koje će unaprijediti standarde u Crnoj Gori i doprinijeti smanjenju broja saobraćajnih nesreća.

1. Investicije u Puteve
Crna Gora hitno treba ulagati značajna sredstva u poboljšanje svojih puteva. Kao mala zemlja s ograničenim brojem stanovnika, ne možemo dopustiti da saobraćajne nesreće budu među vodećim uzrocima smrti. Ključna mjera je postavljanje fizičkih barijera na kritičnim dionicama, umjesto tradicionalnih bijelih linija, što će značajno smanjiti broj nesreća.

2. Kontrola Alkohola i Droga
Većina saobraćajnih nesreća povezana je s konzumacijom alkohola. Zabraniti vožnju pod uticajem alkohola i droga implementiranjem "alkoholnih brava" u javni prevoz i taksije. Ograničiti dopuštenu količinu alkohola u krvi na 0,2 promila kako bi se osigurala sigurnost na cestama.

3. Kontrola Brzine i Kazne
Aktivirati kamere na svakom segmentu puta kako bi se osiguralo poštovanje ograničenja brzine. Kazne za prekoračenje brzine trebaju biti stroge i iznositi između 150 i 250 evra, s ciljem smanjenja prosječne brzine na putevima.

4. Psihijatrijsko Vještačenje Vozača
Pravi i kvalitetni pregledi psihijatra moraju biti obavezni za sve vozače radi identifikacije potencijalnih psihijatrijskih problema koji bi ih učinili nepodobnim za vožnju. Ovo se odnosi na nove vozače i na one koji trebaju da produže vozačku dozvolu. Takođe, gornja granica za posjedovanje vozačke dozvole je maksimalno 70 godina života. Kod početnika, treba imati u vidu da ako neko položi vozački ispit sa 18 godina, treba da vozi naredne dvije godine sa iskusnim vozačem (minimum 10 godina iskustva u vožnji) a nikako sam za volanom. Ovo je mjera koja će poboljšati shvatanje saobraćaja i vožnje na najbolji mogući način. Donja granica za polaganje vozačkog ispita da ostane na 18 godina, te izbaciti polaganje sa 16 uz početak vožnje sa 18 godina. Djeca i adolescenti ni sa 18 godina nisu adekvatni da shvate saobraćaj i posledice učestvovanja u istom.

5. Poboljšanje Signalizacije i Alternativnih Vrsta Prevoza
Poboljšati signalizaciju na putevima radi smanjenja frustracija i nervoze vozača. Podsticati korištenje alternativnih vrsta prevoza poput bicikala, trotineta i javnog prevoza kako bi se smanjio broj vozila na cestama.Brzina na putevima u Crnoj Gori mora da bude opuštenija, jer se mnogo nesreća dešava od frustracija i nervoza. Imamo mnogo puteva na kojima oznake za brzinu nisu regulisane od nekih 60-ih godina prošlog vijeka, te dionice provjeriti i pojačati brzinu, kao i iscrtavanje horiziontalne signalizacije gdje je moguće poboljšati u vidu slobode preticanja ili prekida preticanja. Ležeći policajci u gradu da su mnogo više prisutni, pogotovo ispred bolnica , domova zdravlja, škola, javnih preduzeća...itd.

6. Jača Kaznena Politika
Uvesti strožije kazne za prekršaje poput preticanja na punoj liniji ili u tunelima kako bi se osigurala veća disciplina u saobraćaju. Preticanje na punoj liniji (kamera hvata prekršioca), kazna po automatizmu, bez prava na žalbu ide 300 evra. Preticanje u tunelu , naši tuneli su pokriveni kamerama, osim poneki kazna po automatizmu 500 evra i oduzimanje vozačke dozvole na 2 godine dana. Na povratku vozačke dozvole , kažnjenik mora ponovo ići na psihijatrijsku provjeru, itd.

7. Validnost Fotografija i Telefonskih Prijava
Omogućiti validnost fotografija i telefonskih prijava uz ime i registarske oznake vozila kako bi se olakšalo kažnjavanje prekršitelja i unaprijedila sigurnost na cestama. Fotografija i telefonska prijava mora biti validna uz prijavu imena i registarskih oznaka. Često imamo slučajeve u Crnoj Gori širom puteva, gdje ljudi divljaju ulicama, bacaju smeće iz automobila, pretiču... Svako ko se nalazi iza toga vozila ili ispred, može da pozove policiju, da prijavi onoga ko krši zakon, uz informacije o kojem je vozilu riječ , koje je boje, oznnaka, marka, te koje nosi registarske oznake. Kada se prijavljuje prekršioc, onaj koji prijavljuje morao bi da ima ili fotografiju vozila ili da policajcu kojem prijavljuje, da informacije kao ime i prezime i svoj broj reg.oznaka. Crna Gora je mala zemlja, svi se maltene poznaju pa je svako sučeljavanje prekršioca i onoga ko prijavljuje "mač sa dvije oštrice"

Implementacija ovih mjera zahtijeva saradnju državnih organa, građana i nevladinih organizacija kako bi se postigao cilj smanjenja broja saobraćajnih nesreća i poboljšanja standarda u saobraćaju u Crnoj Gori.