У Црној Гори је, од 1944. до 2020, владала идентична политичка структура, која је свој режим започела и завршила разним репресалијама. У том трајању, званичног или хибридног, једнопартизма су морали бити и јесу почињени злочини који нијесу истражени.

Почевш од тога као непобитне чињенице, али и резолуције Европског парламента, ми дољепотписани захтијевамо њено изгласавање и имплементацију у локалном законодавству, с акцентом на:

1) Принципијелно истраживање злочина револуције, и пратећег успостављања власти.

2) Сузбијање симбола тоталитарних власти, укључивши и именовање јавних површина и институција по њезиним носиоцима;

3) Успостављање културе сећања кроз образовни, културно-научни и сваки други вид државне политике, као начин за повратак основног достојанства жртвама и њиховим потомцима.