Sve peticije

Odbor za antikorupciju

Paticijom za peticiju

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Zabrana upotrebe plastičnih kesa u supermarketima

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Poboljšanje zakona u saobraćaju