Na osnovu članova 74 i 75, Ustava Crne Gore i članova 28 i 29, Konvencije Ujedinjenih nacija o zaštiti prava djeteta, molimo nadležne institucije da hitno riješe pitanje ugroženih osnovnih prava djece Crne Gore, a to su pravo na slobodu, bezbjednost i obrazovanje u ustanovama koje su za to zakonom predviđene. Mi, dolje potpisani, roditelji i građani Crne Gore, tražimo sljedeće:
Bezbjedne škole, školska dvorišta, igrališta
Redovnu nastavu u vidu časova u ustanovi (ne Onlajn, Tims, Zum i sl.)
Pronaći i najstrože kazniti počinioca/e krivičnog djela u vezi s dojavama o postavljenim bombama u školama