S obzirom na značaj visokog obrazovanja i hronični nedostatak sredstava za njegovo unapređenje, potrebno je donijeti mjere racionalizacije budžetskih sredstava koja se usmjeravaju u visoko obrazovanje. U tom smislu je neophodno donijeti mjere sprečavanja duplog finansiranja istih studijskih programa, osnivanja duplih javnih institucija i nepotrebnog rasipanja novca svih građana. Zbog toga je potrebno sve javne ustanove visokog obrazovanja uvesti pod okrilje državnog univerziteta.
Za ovu promjenu potrebno je izmijeniti zakon o visokom obrazovanju i to:
U član 22 se dodaju dva stava i glase:
"Javne ustanove su organizacioni dijelovi državnog univerziteta.
Državni univerzitet ne može imati dvije ili više organizacionih jedinica sa istim studijskim programom ili koje izdaju diplome sa istim zvanjem "