Polazeći od činjenice da su građani Crne Gore decenijama marljivo radili, nesebično doprinosili i utkali dio svoga bića u penzioni sistem Crne Gore a što je jasno artikulisano kroz koncept međugeneracijske solidarnosti,

U želji da se postigne pravovremno informisanje šire stručne i laičke javnosti za najavljene reforme penzijsko invalidskog osiguranja koje podrazumijevaju moguće ukidanje plaćanja doprinosa za penzije, što može značiti da će dosadašnje uplate svih građana biti anulirane,

Afirmišući najbolje prakse transparentosti koja je do sada potpuno izostala kada je u pitanju bilo kakva informacija u vezi najavljene reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja,

Mi, građani Crne Gore, zabrinuti za budućnost penzionog sistema, ovim putem zahtijevamo:

1. Hitno predstavljanje jasnog programa reformi koji se odnosi na moguće ukidanje doprinosa za obavezno penzijsko invalidsko osiguranje;

2. Detaljnu analizu uticaja navedenih reformi na dugoročnu održivost sistema penzijsko invalidskog osiguranja;

3. Pojašnjenje šta se dešava sa dosadašnjim uplatama u Fond penzijsko invalidskog osiguranja.