Da se izmijeni i dopuni zakon o socijalnoj i djecjoj zastiti, tako da svako dijete ima pravo da koristi usluge Dnevnog Centra za rehabilitaciju,ranu intervenciju i pruzanje potrebnih tretmana na teritoriji drzave Crne Gore, da ne postoje lokalna ogranicenja, da drzava finansira trosak tretmana! To jest da svako dijete moze nesmetano da boravi u bilo kom pomenutim Centru kao sto je " Tisa" u Bijelom Polju, Dnevno centar Mojkovac, i drugi. Da ne postoji razlika i barijera , pa da dijete iz Kolasina ne moze u drugi grad na neophodno lijecenje.