Pošto smo svjedoci da se ustavni sud prema narodu Crne Gore ponaša kao zla maćeha i želi da nas porobi da radimo do mrtvačkog sanduka, podnosim ovu peticiju da se ustavni sud smijeni, i da se ispita ima li u njihovim postupcima koji se tiču odluka o penzijama elemenata veleizdaje.