NVO Gradjanski pokret MI MOŽEMO pokreće peticiju za povećanje kazni koje se izriču za djela protiv polnih i seksualnih sloboda. Svjesni da u našem društvu ne smije biti mjesta seksualnim predatorima koji svoju fizičku, ili bilo koju drugu nadmoć, eksploatišu sa ciljem vršenja nedozvoljenih polnih radnji - obljuba ili sa njom izjednačen čin, a kako bi zaštitili integritet svih potencijalnih žrtava, kao i njihovo fizičko i psihičko zdravlje, tražimo izmjene krivičnog zakonika Crne Gore za članove od 204 do 211b. Izmjene koje zahtijevamo podrazumijevaju da ni jedna kazna za obuhvaćena krivična djela ne može biti manja od 8 godina zatvora, kao i izmjenu da se najteža krivična djela iz ove oblasti - obljuba nad djetetom i oljuba nad nemoćnim licem kazne sa najvećom zatvorskom kaznom koju poznaje crnogorski pravosudni sistem.