Potpišite peticiju za zabranu TikToka u Crnoj Gori:
Ova platforma izuzetno loše utiče na našu djecu i omladinu, jer ogromnom broju ljudi prikazuje neprimjeren sadržaj. Takav isti sadržaj kreiraju i naši najmlađi, u nadi da će postati popularni, a što je jedna od pogrešnih vrijednosti koja se na ovoj platformi potencira - popularnost.
Djeca bi trebalo da žive dječje živote, da imaju djetinjstvo, uživaju u svakom danu svog života, a ne da budu „popularni" i da imaju uzore koji ni o čemu ne mogu da ih nauče.